Cách đăng kí tài khoản

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN:

I. Đăng ký tài khoản.

Bước 1: Truy cập vào website ORDER379, click vào chức năng Đăng ký  -> hiển thị trên màn hình Đăng ký tài khoản
Bước 2: Điền các thông tin vào mục đăng ký bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính, tên đăng nhập, mật khẩu.
Bước 3: Sau khi điền đầy đủ thông tin, khách hàng click vào ô chữ màu cam "đăng ký" là đã hoàn tất thủ tục. 

II. Quản lý tài khoản.

1. Đăng nhập.
Khi đã có tài khoản trên hệ thống của ORDER379, quý khách chỉ cần click vào ô "đăng nhập", điền các thông tin là có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sau khi đăng nhập, quý khách vào mục "Quản lý tài khoản" để thay đổi ảnh đại diện, kiểm tra lại các thông tin liên quan và bấm nút cập nhật để kết thúc quá trình.

2. Thay đổi mật khẩu.
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên hệ thống của ORDER379.
Bước 2: Truy cập vào mục : "Quản lý tài khoản" để thay đổi mật khẩu. Bâm cập nhật để hệ thống lưu lại mật khẩu mới.

3. Lấy lại mật khẩu.
Bước 1: Khách hàng bấm vào nút Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập -> Hệ thống hiển thị màn hình lấy lại mật khẩu.
Bước 2: Nhập địa chỉ email đã đăng ký tài khoản, truy cập vào gmail để lấy lại mật khẩu.
Bước 3: Thay đổi mật khẩu mới, nhấn cập nhật để lưu lại dữ liệu mới thay đổi trên hệ thống.