Chính sách Bảo hiểm Hàng hoá ký gửi tại Order 379

Chính sách Bảo hiểm Hàng hoá ký gửi tại Order 379

(Trường hợp rủi ro trong quá trình vận chuyển: tai nạn, thất lạc, mất mát... - Không bao gồm tắc biên, chính sách Hải Quan, bất khả kháng, hàng cấm vc, hàng hoá dễ hỏng vỡ...)

* Giá trị hàng hóa <= 300 tệ (order379.vn đền bù 100% giá trị hàng)

* Giá trị hàng hóa > 300 tệ NÊN tick mục bảo hiểm khi khai báo Mã vận đơn kí gửi trên hệ thống của order379.vn (3% giá trị hàng)

     + CÓ MUA bảo hiểm: order379.vn đền bù 100% giá trị hàng

     + KHÔNG mua bảo hiểm: order379.vn đền bù 500% phí vận chuyển của kiện hàng đó (nếu trường hợp giá trị hàng hoá > số tiền đền bù). Trường hợp giá trị hàng hoá < 500% phí vận chuyển order379.vn sẽ đền bù theo giá trị.

=> Các trường hợp liên quan đến đền bù, thất lạc quý KH vui lòng tạo khiếu nại trên website để chúng tôi tiếp nhận xử lý trong vòng 03 ngày làm việc. 

Trân trọng!

BQT order379.vn