Phản hồi của bạn

BÁO GIÁ

BÁO GIÁ


BẢNG BÁO GIÁ ORDER HÀNG VÀ VẬN CHUYỂN

BẢNG BÁO GIÁ ORDER HÀNG VÀ VẬN CHUYỂN

Order 379 xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá order và vận chuyển như sau:

BẢNG BÁO GIÁ PHÍ KIỂM ĐẾM HÀNG HÓA

BẢNG BÁO GIÁ PHÍ KIỂM ĐẾM HÀNG HÓA

Order 379 xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá chi phí kiểm đếm hàng hóa như sau:

BẢNG BÁO GIÁ PHÍ ĐÓNG HÀNG

BẢNG BÁO GIÁ PHÍ ĐÓNG HÀNG

Order 379 xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá phí đóng hàng như sau: