Phản hồi của bạn

CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH

DANH MỤC HÀNG CẤM

DANH MỤC HÀNG CẤM

Dựa trên luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Order 379 không nhận order cũng như vận chuyển các mặt ...

Chính sách giao hàng tại Việt Nam

Chính sách giao hàng tại Việt Nam

Order 379 vận chuyển hàng từ Trung Quốc về kho tại Việt Nam, khách hàng nhận hàng tại kho của chúng tôi. Trường hợp ...

Chính sách đóng hàng

Chính sách đóng hàng

Hàng hóa của Khách hàng sẽ được nhân viên của chúng tôi tập kết tại kho Quảng Châu để đóng thành kiện và vận chuyển về ...

Chính sách kiểm đếm

Chính sách kiểm đếm

Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng nhận được từ ...

Chính Sách Khiếu nại

Chính Sách Khiếu nại

Order 379 luôn hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề khiếu nại do lỗi nhà cung cấp gây ra, đàm phán về mức bồi thường ...

Quy định đặt hàng

Quy định đặt hàng

Để mua hàng, Quý khách thực hiện việc đặt hàng trực tiếp trên website của người bán tại Trung Quốc, sau đó, thông qua ...

Quy định tính phí lưu kho

Quy định tính phí lưu kho

"Lưu kho hàng hóa" là chính sách dành cho tất cả khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Order ...